Vergunningen en handhaving

Over bestemmen, instemmen en toestemmen.

Advocaat vergunning Nijmegen

De omgeving waarin we wonen, werken en leven is aan regels gebonden. De overheid stelt die regels, maar handhaaft ze ook. Dat betekent dat de overheid ingrijpt, als ze het niet eens is met de wijze waarop burgers en bedrijven omgaan met de ruimte, natuur en milieu. Die overheid kan de Nederlandse staat zijn, maar vaak zijn het lagere overheden, zoals een gemeente, een provincie of een ander overheidsorgaan die ingrijpen. Bij diezelfde (lagere) overheden moet je toestemming vragen om een verandering aan te brengen, bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing of een ontheffing voor een evenement.
 

Handhaving

Als een overheidsorgaan, zoals een gemeente of een provincie, ingrijpt omdat ze het niet eens is met de wijze waarop een burger of bedrijf iets uitvoert, noemen we dat 'handhaving'. Bij handhaving zien we vaak dat een overheidsorgaan een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete oplegt, of met de oplegging daarvan dreigt. Dat zijn moeilijke termen, die er in feite op neerkomen dat de overheid haar best doet om een naar haar mening illegale situatie te beëindigen. Word je geconfronteerd met een aanschrijving van een gemeente, provincie, rijksoverheid of ander overheidsorgaan? Win dan direct deskundig, juridisch advies in. Wij merken namelijk vaak dat er na een brief van de overheid nog veel mogelijk is om je belangen goed te beschermen, maar dat mensen dan al te laat zijn. Wij informeren je graag vrijblijvend.
 

Vergunning

We spreken in het juridische Legoland over een 'vergunning' wanneer je toestemming van de overheid vraagt om iets te mogen doen. Bijvoorbeeld een huis bouwen. Of een evenement organiseren. In andere gevallen spreken we weer over een 'ontheffing'. Lang niet altijd wordt een aangevraagde vergunning of ontheffing ook verleend. Bijvoorbeeld omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan. Of omdat de welstandscommissie het niet eens is met de aanvraag. Dat zorgt voor een onaangename verrassing, omdat de persoon die de vergunning of ontheffing had aangevraagd er wél op had gerekend dat de vergunning verleend zou worden. Tegen een afgewezen vergunning of ontheffing kun je bezwaar maken. Doe dat wel binnen de bezwaartermijn, anders ben je te laat. Wil je graag hulp bij een bezwaar tegen een afgewezen vergunning? Of bij een beroepsprocedure bij de rechtbank tegen een afgewezen vergunning? Neem dan op tijd contact met ons op, zodat we jouw belangen optimaal kunnen beschermen.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart van Hoof (06 - 41 56 51 34 of bart@ijzeradvocaten.nl).