Vastgoedrecht

Vastgoed, onze gemene deler.

Wat is vastgoedrecht?

Vastgoedrecht (of: onroerend goedrecht) is het overkoepelende rechtsgebied voor juridische zaken die te maken hebben met onroerend goed. Onze advocaat vastgoed Nijmegen heeft een uitgebreide en specialistische expertise in het adviseren en procederen op het gebied van:

 • ontwikkeling en financiering van klein- en grootschalige bouwprojecten;
 • vastgoed en projectontwikkeling;
 • koop en verkoop van bestaande bouw en monumenten;
 • voeren van onderhandelingen;
 • opstellen en beoordelen van contracten en overeenkomsten;
 • verbouwing, renovatie en restauratie van bestaand onroerend goed en monumenten;
 • financiering van nieuw en bestaand vastgoed;
 • vereniging van eigenaars en appartementsrecht;
 • huur en verhuur van woningen;
 • huur en verhuur van kantoorruimte en bedrijfsruimte;
 • indeplaatsstelling en splitsing;
 • ontruiming;
 • nadere huurprijsvaststelling (huurprijsverhoging en huurprijsverlaging);
 • hypotheken en financieringen van gebouwen en bouwprojecten;
 • vruchtgebruik, mandeligheid, erfdienstbaarheid en recht van overpad;
 • verjaring;
 • garanties, verborgen gebreken, schade en aansprakelijkheid;
 • gerechtelijke procedures, arbitrage en mediation.

Advies van een advocaat onroerend goed

'Vastgoed, onze gemene deler.'

Waarom? De advocaten van IJzer Advocaten Nijmegen hebben allemaal sterke raakvlakken met het vastgoedrecht en onroerend goed. En dat is ook niet zo vreemd, nu het vastgoedrecht in feite een overkoepelend rechtsgebied is van alle rechtsgebieden die te maken hebben met vastgoed en onroerend goed. Hebt u daarom als ondernemer advies of hulp nodig bij een kwestie die te maken heeft met onroerend goed in de breedste zin van het woord? Of hebt u of uw onderneming bijstand nodig bij het voeren van een procedure over vastgoed?

Dan is uw zaak bij ons in goede handen; wij zijn gespecialiseerd in huurrecht, bouwrecht, ruimtelijk bestuursrecht, appartementsrecht en aanverwante rechtsgebieden. Dus in alle facetten die van doen hebben met onroerend goed. 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Direct contact met onze advocaat vastgoed Nijmegen? U kunt ons vrijblijvend bereiken op ons telefoonnummer 024 - 30 30 365. U krijgt direct contact met een van onze advocaten onroerend goed.

Liever direct vrijblijvend contact met een door u geselecteerde advocaat? Onze mobiele telefoonnummers staan vermeld op de Contact-pagina.