Tarieven

Onze tarieven overzichtelijk weergegeven.

Bij IJzer Advocaten vinden we dat expertise in vastgoed tegen een eerlijke prijs beschikbaar moet zijn. Ook vinden we dat de kosten van een advocaat transparant en duidelijk moeten zijn. De reden? Wij bouwen graag een bestendige relatie met je op. Daarom zijn we graag open over onze kosten.

 

Kosten advocaat

 

Rechtsbijstandverzekering
Heb jij of heeft jouw onderneming een rechtsbijstandverzekering? Dan bestaat de kans dat onze kosten geheel of gedeeltelijk door je rechtsbijstandverzekeraar worden vergoed. Wij zullen hierover contact opnemen met je rechtsbijstandverzekering. Vervolgens bespreken we met je welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Vaste prijs ('fixed fee')
Als de zaak zich daarvoor leent, spreken we van tevoren een vaste prijs voor de gehele zaak of voor bepaalde werkzaamheden af. We doen dit op basis van een inschatting van de werkzaamheden die zullen moeten worden verricht en de hoeveelheid tijd die we daaraan kwijt zijn. Op basis daarvan doen we je een voorstel voor een vaste prijs. Je hebt vervolgens alle vrijheid om dit voorstel al dan niet te accepteren. Komen we samen tot een vaste prijs? Dan wordt voor de gehele kwestie of voor de afgesproken werkzaamheden één vast bedrag gerekend, ook als wij meer werkzaamheden hebben verricht dan ingeschat. Zo staat vooraf vast welk bedrag onze werkzaamheden kosten en hoef je geen rekening te houden met onverwachte kosten. Dat is wel zo prettig, menen wij.

Uurtarief
Spreken we af dat IJzer Advocaten op basis van een uurtarief werkzaamheden voor je verricht? Ook dan willen we graag dat je weet waar je aan toe bent. Daarom maken we, zo mogelijk, ook in deze gevallen een inschatting van de werkzaamheden en de kosten. Wij werken niet met verborgen kosten, zoals 'kantooropslag' of 'administratiekosten'. Wij hanteren een scherp uurtarief van 195,00. Noodzakelijke kosten van derden, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, worden wel in rekening gebracht. Ook deze kosten zijn van tevoren goed in te schatten. Daarom weet je bij IJzer Advocaten, óók wanneer een uurtarief gehanteerd wordt, van tevoren goed waar je aan toe bent.

Resultaatstarief ('successfee')
Een andere optie is het afspreken van een resultaatstarief, ook wel een 'success fee' of 'succes afspraak' genoemd. In dat geval spreken we met je af dat wij de zaak behandelen tegen een lager (basis)tarief. Als de zaak succesvol wordt afgesloten, wordt dit tarief met terugwerkende kracht verhoogd tot een eerder afgesproken hoger tarief. Als de zaak onverhoopt niet succesvol wordt afgesloten, betaal je niet meer dan het lage (basis)tarief. Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van een succesafspraak, vraag er dan gerust naar bij onze advocaten. 

 

Pro deo advocaat (gefinancierde rechtsbijstand, toevoeging)

Bij IJzer Advocaten vinden we niet alleen dat expertise moet worden verleend tegen een eerlijke prijs, maar óók dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot rechtsbijstand. Daarom staan wij met enige regelmaat ook mensen bij die geen rechtsbijstandverzekering hebben en een advocaat niet kunnen betalen. In die gevallen bekijken we of aanspraak gemaakt kan worden op gefinancierde rechtsbijstand. Vaak wordt dit 'pro deo' genoemd. Hoe dit werkt lees je hieronder.  

We bespreken met je of je in aanmerking komt voor een zogenaamde 'toevoeging'. We zullen daarbij informeren naar de hoogte van je inkomen en de omvang van je vermogen. Voor de actuele inkomens- en vermogensgrenzen kun je het beste op website van de Raad voor Rechtsbijstand kijken. Deze website vind je hier. Kom je op basis van je inkomen en vermogen in aanmerking voor een toevoeging, dan zullen wij namens jou een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Vervolgens toetst de Raad voor Rechtsbijstand of je ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Naast de hoogte van je inkomen en de omvang van je vermogen spelen hierbij ook inhoudelijke overwegingen een rol, zoals de complexiteit van de zaak of het beperkte (financiële) belang. Daarmee kan het gebeuren dat ondanks jouw bescheiden vermogenspositie, de gefinancierde rechtsbijstand wordt geweigerd. 

Vallen jouw inkomen en vermogen binnen de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde grenzen en is het belang voldoende, dan wordt de gevraagde toevoeging toegewezen. Je wordt dan door ons 'pro deo'  bijgestaan waarmee de kosten van rechtsbijstand goeddeels vergoed worden. Goeddeels, want bij toewijzing van een verzoek zal de Raad voor Rechtsbijstand aan jou een verplichte eigen bijdrage (een soort 'eigen risico') opleggen. De hoogte hiervan hangt, wederom, af van de hoogte van je inkomen. Voor een actueel overzicht kun je hier klikken.

Houd er rekening mee dat de financiering uitsluitend ziet op de vergoeding van rechtsbijstand ten behoeve van de specifieke kwestie die je hebt aangebracht. Dit betekent dat een rechtsvraag over een andere zaak niet onder het bereik van de verleende toevoeging valt. Hiervoor zal opnieuw een toevoeging moeten worden aangevraagd en zal opnieuw een eigen bijdrage worden opgelegd. Daarnaast betekent dit dat noodzakelijke kosten van derden (zoals het griffierecht dat aan de rechtbank moet worden betaald) niet onder de vergoeding zijn begrepen. Ook deze kosten zijn vaak goed in te schatten, dus ook dan weet je van tevoren goed waar je aan toe bent.