Schade en aansprakelijkheid

Zonder kleerscheuren.

Advocaat schade Nijmegen

Zonder kleerscheuren ervan af komen, dat lukt niet altijd. Mensen en bedrijven maken dagelijks afspraken met elkaar en die afspraken worden niet altijd naar ieders tevredenheid nagekomen. Maar mensen en bedrijven komen ook in situaties terecht, waarbij géén afspraken zijn gemaakt, maar ze toch iets van elkaar willen. In beide gevallen, of er nu wel of niet afspraken zijn gemaakt, kan het voorkomen dat de ene partij geld wil van de andere partij. Meestal spreken we dan over 'schadevergoeding'.
 

Schade en aansprakelijkheid

Schadevergoeding moet iemand betalen wanneer hij iets fout heeft gedaan, waardoor de andere partij schade heeft geleden. We spreken dan ook wel over 'aansprakelijkheid'. Je bent 'aansprakelijk' voor de schade die een ander lijdt door jouw toedoen. Maar ondanks dat je een brief ontvangt waarin staat dat iemand schadevergoeding van je wil, of waarin staat dat je aansprakelijk bent, is het lang niet altijd zo dat je ook moet betalen. Heb je namelijk wel écht iets fout gedaan, of heeft de andere partij eigenlijk geen reden om geld van jou te willen? En als je al iets fout hebt gedaan, moet die fout dan ook voor jouw rekening komen? Bovendien; heeft de andere partij eigenlijk wel écht de schade geleden die hij stelt te hebben geleden?
 

Schadevergoeding advocaat

Als je schade lijdt, is dat niet prettig. Vaak is het ontstaan van de schade al geen prettige aangelegenheid, en dan wil de persoon die jouw schade heeft veroorzaakt deze misschien niet eens vergoeden. Dat gebeurt regelmatig en kan - helaas - tot hoogoplopende conflicten leiden. Wij adviseren mensen daarom graag voordat ze schade op iemand willen gaan verhalen. Voordat je iemand namelijk een brief stuurt, waarin je vertelt dat je schade hebt geleden en dat je deze vergoed wil zien, is het goed te weten exact welke partij je moet aanschrijven. Bovendien moet je van tevoren goed helder hebben exact waardoor (door welke gebeurtenis) de schade is ontstaan, wat de hoogte van de schade is, en welke schade je allemaal kunt verhalen op de andere partij.