Ruimtelijk bestuursrecht

Alles over de overheid en de openbare ruimte.

Handhavend optreden door een bestuursorgaan

Treedt een bestuursorgaan (een gemeente, een provincie, de staat of een ander overheidsorgaan) handhavend op tegen jouw onderneming? Of kondigt de gemeente, de provincie, de staat of een ander orgaan handhavend optreden aan? Schakel dan direct deskundige, juridische hulp van onze advocaat omgevingsrecht in. Juist wanneer je tijdig deskundige hulp van een omgevingsadvocaat inschakelt, is er nog veel mogelijk en kunnen je bedrijfsbelangen optimaal beschermd blijven.

Bij IJzer Advocaten proberen we meestal, afhankelijk van de situatie, eerst in goed overleg met de overheid tot een goede oplossing te komen. Is dat niet zinvol, lukt dat niet of is de overheid daartoe niet bereid? Dan bekijken we of het zinvol is een procedure tegen de overheid op te starten. Maar wees er in alle gevallen wel op tijd bij, want de termijnen in het omgevingsrecht zijn kort. In de meeste gevallen dient men uiterlijk binnen zes weken bezwaar te hebben gemaakt.

 

Het omgevingsrecht: regels over de fysieke leefomgeving

Het 'omgevingsrecht' omvat de wetten en regels over de fysieke leefomgeving, de omgeving waarin wij wonen, werken en leven. De inhoud van de leefomgeving wordt bepaald door alles wat met wonen, werken en leven te maken heeft: het gebruik en de bescherming van ruimte, milieu en natuur. Denk aan wetten en regels op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen, ruimtelijke ordening, milieubeheer en natuurbescherming.

De belangrijkste regels op deze gebieden worden vastgesteld door de rijksoverheid, maar ook lagere overheden, zoals provincies en gemeenten, zijn zeer actief op het vlak van het omgevingsrecht. Niet alleen komen deze overheden in beeld als het gaat om het maken van wetten en regels, maar ook - en vooral - waar het gaat om de handhaving van deze wetten en regels. Denk daarbij aan het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete, of het dreigen daarmee.
 

Advies van een advocaat omgevingsrecht

Een advocaat omgevingsrecht van IJzer Advocaten kan jouw onderneming adviseren, bijstaan en voor jouw onderneming procederen in de volgende gevallen:

 • opstellen en indienen van een bezwaar tegen handhavend optreden door de gemeente, de provincie, de staat of een ander overheidsorgaan;
 • bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een vergunning of ontheffing;
 • problematiek met bestemmingsplannen, ontheffingen en vergunningen;
 • opstellen en indienen van een zienswijze tegen een (voorgenomen) beslissing van de overheid;
 • uitgebreide voorbereidingsprocedures;
 • vergunningsvrij (ver)bouwen;
 • bouw, verbouw, renovatie en sloop van woningen, bedrijfspanden, kantoren en andere ruimte;
 • monumentale woningen, monumentale panden;
 • beroepsprocedure bij de afwijzing van een vergunning of ontheffing, of bij handhavend optreden;
 • natuur, grond, water en milieu;
 • ruimtelijke ordening.

Vanzelfspekend staan we jouw onderneming ook bij in andere onderwerpen die beheerst worden door het omgevingsrecht. 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Bart van Hoof (06 - 41 56 51 34 of bart@ijzeradvocaten.nl).