Huurrecht

Huur en verhuur: wat is redelijk en wat heb ik te verwachten?

Huurrecht advocaat Nijmegen

Het huurrecht omvat méér dan het ondertekenen van een huurovereenkomst en '(ver)huren maar!' Huurrecht is maatwerk en daarom is het raadzaam je altijd tijdig en goed te laten informeren. Of het nu gaat om de (ver)huur van een woning, bedrijfs- of kantoorruimte, of andere zaken; specialistisch advies is van groot belang.
 

Advocaat huurrecht

IJzer Advocaten staat zakelijke cliënten - groot of klein - bij. IJzer Advocaten Nijmegen staat je bij met elk onderwerp dat te maken heeft met huur en verhuur. Daarbij kun je denken aan:

  • opstellen en aangaan van een huurovereenkomst;
  • beëindiging van een huurovereenkomst;
  • advies over een afwijkend beding in een huurovereenkomst;
  • indeplaatsstelling en splitsing;
  • nadere huurprijsvaststelling (huurprijsverhoging of huurprijsverlaging);
  • renovatie;
  • onderhoud;
  • ontruiming;
  • advies over de rechten en plichten van de huurder en/of verhuurder gedurende de huurperiode;
  • franchise en huur.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Mark Wagemans (06 - 41 42 22 94 of mark@ijzeradvocaten.nl).