Contracten en overeenkomsten

Afspraak is afspraak!

Overeenkomsten en contracten

In de kern is een 'overeenkomst' of 'contract' niet meer of anders dan een afspraak. De afspraak dat je gebruik mag maken van iemands woning bijvoorbeeld. Of dat je door de tuin van de buurman mag lopen om je fiets in je schuurtje te zetten. In veel gevallen is het maken van afspraken vrij eenvoudig. De wet stelt slechts in een aantal gevallen eisen aan de manier waarop de afspraak gemaakt moet worden (bijvoorbeeld schriftelijk) en, laten we wel wezen, als iedereen zich aan de gemaakte afspraak houdt, is er eigenlijk geen probleem.

Maar omstandigheden kunnen - soms ongewild - wijzigen. De buurman verkoopt zijn huis of de persoon van wie je de woning in gebruik had komt eerder terug. Dan wordt de vraag actueel welke afspraken gelden of op welke manier een einde gemaakt kan worden aan de afspraken.

In veel gevallen zal het hierbij gaan om relatief beperkte belangen of wordt in onderling overleg snel een oplossing gevonden. Het inschakelen van een advocaat ligt dan niet voor de hand. Sterker nog: door een advocaat in te schakelen bestaat het risico dat de bereidwilligheid van de ander om mee te werken aan een oplossing zal dalen. Het voeren van een kostbare - en bovenal onnodige - procedure is dan vaak nog de enige optie.
 

Advocaat overeenkomst Nijmegen

Dit wil niet zeggen dat het inschakelen van een advocaat onverstandig is. Integendeel. Het is goed om je voorafgaand te laten informeren over de mogelijkheden en beperkingen van een afspraak, over de (financiële) risico's en hoe je op een betere manier jouw belangen kunt veiligstellen.

Daarnaast is het verstandig te weten wat je rechten en verplichtingen zijn op het moment dat de afspraken niet nagekomen worden, op welke manier jouw belangen gediend worden en op welke wijze je een einde kunt maken aan belastende of bezwarende afspraken.

Wij vinden het belangrijk dat de drempel om advies in te winnen laag is. Dit brengen we tot uitdrukking in de wijze waarop wij werken. Kijk hiervoor eens onder het kopje 'werkwijze'. Op deze manier kunnen we tijdig problemen oplossen of zelfs voorkomen.