Bouwrecht

Van Aannemer tot Zwembad. Alles over bouw en verbouw.

Bouwrecht; een complexe wereld

Bouwrechtelijke vraagstukken zijn meestal erg complex. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat aannemers, opdrachtgevers, onderaannemers, ontwikkelaars, financiers, verzekeraars en consumenten steeds meer én gedetailleerder afspraken met elkaar maken. Soms zijn die afspraken zelfs zó complex en ondoorgrondelijk, dat bijna niemand meer begrijpt wat er nu is afgesproken.
 

Onze advocaat bouwrecht adviseert

Maar soms zijn complexe afspraken ook nodig. Het blijft daarom altijd belangrijk om goede afspraken te maken met de partijen met wie je in zee gaat, zodat je ondernemersrisico's beperkt zijn. Laat je daarom tijdig adviseren. IJzer Advocaten helpt u en uw onderneming daar graag bij. En ontstaat er onverhoopt toch een geschil? Ook dan adviseert onze advocaat bouwrecht u graag. En desnoods procederen we voor u en uw onderneming bij de rechtbank, de Raad voor Arbitrage of een ander orgaan.
 

Waarom IJzer Advocaten?

IJzer Advocaten heeft niet alleen de kennis en kunde in huis waar het gaat om bouwrecht, maar ook aanverwante rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht, vastgoedrecht en verbintenissenrecht (contracten en overeenkomsten). IJzer Advocaten helpt opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij:

 • opstellen en beoordelen van een aanneemovereenkomst, een gemengde overeenkomst (zoals een koop-aanneemovereenkomst), een samenwerkingsovereenkomst, een design-and-constructovereenkomst, of andere bouwcontracten;
 • beoordelen van de totstandkoming van een bouwrechtelijke overeenkomst;
 • uitleg en toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012), de UAV 1989, het Bouwbesluit (2012) en andere bouwrechtelijke regelgeving;
 • beoordeling en toepasselijkheid van modelovereenkomsten, standaardvoorwaarden en algemene voorwaarden;
 • afrekening en verrekening van meer- en minderwerk;
 • uitleg, toepasselijkheid en naleving van overeengekomen betalingsschema's;
 • stelposten;
 • bouwtijdoverschrijding en vertragingsclaims;
 • toepassing van het retentierecht;
 • oplevering van het werk;
 • beëindigiging van de aanneemovereenkomst of een ander bouwcontract;
 • aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken en schade;
 • bouwfouten en contractbreuk;
 • uitleg van het bestek;
 • door de opdrachtgever onbetaald gelaten facturen;

Onze bouwrecht advocaat adviseert en procedeert regelmatig over deze onderwerpen. Vaak komen moderne regelingen als de UAV 2012, het Bouwbesluit 2012 en de STABU daarbij aan de orde. Onze advocaat bouwrecht is bekend met deze regelingen, maar ook met oudere regelingen, zoals de UAV 1989.
 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Bart van Hoof (06 - 41 56 51 34 of bart@ijzeradvocaten.nl).