Verhuisbericht
Vanaf 1 juli is ons bezoek- en postadres gewijzigd naar Molenveldlaan 43 te (6523 RJ) Nijmegen. De overige contactgegevens zijn hetzelfde gebleven.

IJzer Advocaten Verhuurders Event

Verhuurders Event op 25 juni 2020

De afgelopen tijd zijn eigenaars, beleggers en verhuurders van woon-vastgoed meer en meer geconfronteerd met nieuwe huurregels. De corona-crisis heeft geleid tot nieuwe, tijdelijke huurregels, terwijl gemeenten steeds strakker regie zijn gaan voeren over wijzigingen in de woningvoorraad. IJzer Advocaten organiseert op donderdag 25 juni een Verhuurders Event waarbij uitgebreid zal worden ingegaan op deze nieuwe regelgeving.

 

1) Verhuur en de gemeente. Gemeenten zien zich steeds meer geconfronteerd met wijzigingen in de woningvoorraad. In studentensteden worden woningen en kantoorpanden geschikt gemaakt voor kamerbewoning, terwijl op het platteland verschillende partijen zoeken naar huisvestingsoplossingen voor buitenlandse werknemers. Bij steeds meer gemeenten bestaat de wens deze wijzigingen te reguleren, zodat men hierop zicht en controle houdt. Aan bod komen onder meer de actuele stand van zaken m.b.t. de huisvestingsverordening en lopende procedures, de omzetting van woningen naar kamerbewoning, de splitsing van woningen in meerdere woningen, en regels in verband met parkeren. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de situaties in Nijmegen en Arnhem.

2) Verhuur en corona. De corona-crisis heeft voor veel verhuurders en huurders geleid tot onzekere situaties. Aan bod komen onder meer de actuele stand van zaken m.b.t. de huurwetgeving en corona-wetgeving, hoe om te gaan met betalingsachterstanden, hoe om te gaan met tijdelijke huurovereenkomsten en hoe het zit met huurprijzen.

 

Verhuurders Event

Het Verhuurders Event zal plaatsvinden in 't Sfeerhuys bij de Looimolen in Nijmegen (Looimolenweg 15, Nijmegen). U bent welkom vanaf 19:00 uur voor een ontvangst met koffie/thee en een huisgemaakte lekkernij. Het event zal worden afgesloten met een borrel en hapjes. Het event zal om 22:00 uur eindigen.

Aanmelding

Wij nodigen u én uw relaties graag uit om aan het Verhuurders Event deel te nemen. Deelname is voor een ieder kosteloos. In verband met corona-maatregelen en een maximaal aantal deelnemers is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@ijzeradvocaten.nl. Vermeldt u bij uw aanmelding s.v.p. uw voor- en achternaam, eventueel uw bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Graag ontvangen wij deze gegevens ook van de eventuele relaties die u meeneemt.

U ontvangt van ons altijd een bericht terug. Mocht de animo (te) groot zijn, zullen wij op korte termijn een nieuw Verhuurders Event proberen te organiseren.

Share
titel

Anton Smetsers

Specialist in vastgoed en overheid

titel

Mark Wagemans

Specialist in huurrecht en vastgoed

titel

Joyce ten Brinke

Specialist in huurrecht en vastgoed

titel

Bart van Hoof

Specialist in vastgoed en overheid