Appartementsrecht

De VVE: een gezamenlijk eigenbelang.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het recht om een bepaald gedeelte van een gebouw of grond exclusief te gebruiken. Een appartementsrecht ontstaat door eigendom te splitsen, beter bekend onder de noemer splitsing. Door de splitsing van het eigendomsrecht gaat het eigendomsrecht teniet, en resteren uitsluitend nog appartementsrechten. De appartementsrechten zijn afzonderlijk, zelfstandige rechten. Een appartementsrecht, of kortweg: 'een appartement', kan dus, net als een eigendomsrecht, worden verkocht en vervreemd aan anderen. Voor een appartementsrecht kan dus ook, net als bij eigendom, een lening met hypotheek worden verkregen. In feite bestaat het recht telkens uit een exclusief gebruiksrecht, dat voor het idee veel weg heeft van een eigendomsrecht. 

VvE? Onze advocaat appartementsrecht legt uit

Met de splitsing van de eigendom in appartementsrechten ontstaat van rechtswege een 'vereniging van eigenaars', ookwel kortweg een 'VvE' of 'vereniging van eigenaren' genoemd. Een vereniging van eigenaars is precies wat de term al doet vermoeden: alle eigenaars van een appartementsrecht in een bepaald gebouw of van een bepaald stuk grond verenigd in een vereniging. Een VvE draagt meestal de naam van het adres en/of de plaats waar het gebouw staat, bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaars Berg en Dalseweg Nijmegen.

Als advocaat vereniging van eigenaars krijgen wij regelmatig vragen over hoe een vereniging van eigenaars precies werkt. Een VvE is in feite 'gezamenlijk' eigenaar van het gebouw, bijvoorbeeld een flatgebouw met woningen, waarbij de woningen met berging telkens de appartementen (exclusieve gebruiksruimten) zijn en de gangen, lift en andere onderdelen van het gebouw de gezamenlijke ruimten. De 'eigenaars' verenigd in de VvE mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met hun appartementsrecht, in dit geval de woning en de berging. Het appartement is immers de exclusieve gebruiksruimte. In de algemene vergadering van de VvE (ook wel 'ALV' genoemd) bepalen de eigenaars gezamenlijk hoe wordt omgegaan met de gezamenlijke gedeelten, bijvoorbeeld de gangen en de lift. De gezamenlijke onderdelen zijn immers de gezamenlijke eigendom van de appartementseigenaars.

Advocaat VvE Nijmegen

IJzer Advocaten kan u als specialist advocaat appartementsrecht adviseren in de volgende zaken. De advocaten van IJzer Advocaten procederen over deze zaken ook regelmatig:

  • splitsing van eigendom in appartementsrechten;
  • juridisch advies bij VvE-beheer;
  • eigendom en appartementsrecht;
  • splitsing van eigendom, de Huisvestingswet en regelgeving van de overheid;
  • conflicten binnen de vereniging van eigenaars;
  • geschillen tussen de ALV en het bestuur van de VvE;
  • conflicten tussen een VvE-lid en het bestuur van de VvE of de ALV;
  • het opstellen en beoordelen van een huishoudelijk reglement;
  • de beoordeling van het splitsingsreglement;
  • de uitleg van een splitsingsakte en een splitsingsreglement.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Direct contact met onze advocaat VvE Nijmegen? U kunt ons vrijblijvend bereiken op ons telefoonnummer 024 - 30 30 365. U krijgt direct contact met een van onze advocaten appartementsrecht. Liever direct vrijblijvend contact met een door u geselecteerde advocaat? Onze mobiele telefoonnummers staan vermeld op de Contact-pagina.